Pages

Subscribe:

Saturday, September 12, 2009

Sahabat Iqra': Mantapkan Semula!

Sahabat Iqra’ diwujudkan pada tahun 2007 dan ia bertujuan untuk menarik minat mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menyertai kelab bercorak keagamaan dan lebih Islamik. Sesiapa sahaja yang mendaftar sebagai ahli Kelab Iqra’ secara automatik turut menjadi ahli Sahabat Iqra’. Namun, penglibatan mereka ke dalam Kelab Iqra’ seakan-akan begitu dingin ekoran salah tanggapan dan juga anggapan buruk mereka terhadap Kelab Iqra’ yang dikatakan begitu radikal terhadap isu semasa. Dengan ini, satu inisiatif telah dilakukan oleh Pimpinan Kelab Iqra’ dengan mewujudkan Sahabat Iqra’ bagi menyatakan sokongan mereka terhadap aktiviti bercorak keagamaan.

Beberapa persoalan sering bermain di minda. Apakah tujuan Sahabat Iqra’ diwujudkan? Untuk dijadikan sebagai penyokong kepada aktiviti Kelab Iqra’. Sejauh mana sifat ‘menyokong’ mereka terhadap Kelab Iqra’ sedangkan sebahagian besar dari mereka tidak pernah turut serta di dalam program anjuran Kelab Iqra’? Berapa ramai yang berdaftar sebagai Sahabat Iqra’? Berdasarkan data maklumat lebih kurang 150 ahli. Mengapa hanya sekitar 50 orang sahaja yang sering kelihatan penglibatannya dengan aktiviti Kelab Iqra’? Di mana silapnya? Ahli Sahabat Iqra’ menyatakan mereka tidak mendapat informasi terkini mengenai aktiviti kelab sedangkan poster dan hebahan telah dilakukan. Mereka malu untuk melibatkan diri dengan aktiviti keagamaan dengan penampilan mereka yang seperti orang kebiasaan. Mungkin juga mereka tidak mengenali Majlis Tertinggi Kelab Iqra’. Apa yang boleh dirungkaikan di dalam permasalahan ini adalah hubungan Majlis Tertinggi Kelab Iqra’ dan Ahli Sahabat Iqra’ telah mewujudkan jurang pembeza antara kedua-duanya. Ahli Sahabat Iqra’ yang rasakan mereka tidak sesuai dengan aktiviti keagamaan, lalu menjauhkan diri mereka dengan aktiviti kelab manakala Majlis Tertinggi memandang mereka yang kurang fikrah tidak diperlukan dalam kelab lalu tidak ‘follow up’ mereka dengan informasi-informasi kelab.

Seharusnya setiap Ketua Lajnah perlu memainkan peranan penting untuk merapatkan jurang semua ahli di dalam lajnahnya tanpa mengira apa jua yang ahli mereka tampilkan pada umum kerana dengan cara inilah istilah ‘menyokong’ dapat diwujudkan biarpun sebahagian dari mereka tidak mampu untuk menjadi ‘pendokong’. Cadangan penulis adalah ada baiknya Kelab Iqra’ dan Sahabat Iqra’ dipisahkan dari segi tanzim supaya jarak ini dapat dikurangkan dan informasi kelab dapat disalurkan dengan pantas. Iaitu dengan mewujudkan tanzim bagi Sahabat Iqra’. Fokusnya juga berbeza kerana Kelab Iqra’ meneruskan kaedah yang telah mereka lakukan selama ini iaitu aktiviti yang terdapat di dalam Sasaran Kerja Tahunan (SKT) manakala Sahabat Iqra’ lebih menumpukan aktiviti-aktiviti santai seperti riadah, rehlah, khidmat masyarakat dan lain-lain aktiviti yang tidak terlalu berat bagi mereka yang berpenampilan ‘orang biasa’.

Rajah 1: Carta organisasi Kelab Iqra’ dn Sahabat Iqra’ serta fokusnya

Setiap kali sesi pendaftaran Sahabat Iqra’ dilakukan, Ketua Lajnah Kelab perlu mengambil perhatian terhadap setiap ahli di bawah lajnahnya dan adakan pertemuan ‘by person’ dengan mereka supaya mereka lebih mengenali Ketua Lajnah mereka dan dari rajah 1, dapat kita simpulkan bahawa Sahabat Iqra’ adalah sebagai pembantu kepada aktiviti Kelab Iqra’ dan kewujudannya adalah amat penting bagi menurunkan tahap tanggapan buruk mereka terhadap Kelab Iqra’ sekali gus menjadikan medan kampus lebih harmonis dengan akhlak dan budaya yang sihat serta berada di dalam batasan syariat.

Wallah hu ‘alam.